Fästingar

Dom vanligaste fästingar vi har heter Ixodes Ricinus.
Den finns oftast på växtlighet där dom inväntar sina offer som dem finner med
hjälp av luktsinne och värmesensorer.
Fästingen är från början bara några millimeter stor men har snabbt vuxit till ca
1 cm efter att den suttit i ca 2-3 dagar.
När den sedan ätit sig full släpper den taget och faller därefter ner till marken
igen.

Fästingarna kan bära med sig flera olika smittor, som dom sprider till
värddjuret i samband med bett tillfället.

Sjukdomar som kan drabba våra hundar är Anaplasmos, även tidigare kallat
Ehrlichios, Borrelios och TBE.
TBE är dock ovanligt i Sverige.

Ju tidigare man upptäcker och får bort fästingen, ju mindre blir risken för
överföring utav eventuell smitta.

Där fästingen suttit svullnar det ofta upp lite och det kan även bli lite rött.
Dessa symtom bör försvinna efter några dagar. Dem är en effekt utav själva
bettet och dom är oftast inte relaterat till om hunden smittats eller ej.

Förebyggande åtgärder

Idag finns det ett flertal olika preparat man kan använda sig utav mot
fästingangrepp.
Det finns olika så kallade spot-on-preparat som man droppar på huden i
nacken t.ex Exspot, Frontline och Practic. Efter applicering sprids sedan
preparatet i huden över hela hunden.

Det finns även fästinghalsband Scalibor som konstant utsöndrar en liten
mängd preparat i huden.

Katter kan man idag endast behandlas med Frontline eller seresto!
Sedan finns det tuggtabletter NexGard som man ger vid ett tillfälle och som
sedan räcker 1månad.
NexGarD är en tuggtablett för hund som är effektiv mot de vanligt
förekommande fästingar i Europa. Medlet är mycket effektivt och tas snabbt
upp i blodet och effekten varar i en månad.

Bravecto är oxå en tuggtablett för hund som har en omedelbar avdödande
effekt på våra vanligaste fästingar.
Effekten håller sig upp till 12 veckor.

Vanligaste biverkningarna är milda och övergående magbesvär såsom diarré,
kräkning, aptitlöshet och dräglande.
Den aktiva substansen i tuggtablett mot fästingar och loppor tas upp i blodet
och parasiten som biter hunden dör.
Både NextGarD och Bravecto kan ges till hundar från 8 veckors ålder och en
vikt på minst 2 kg.

Dessa tabletter är båda receptbelagda.

Frontline finns både som spray och spot on.
Effekten vara i 3-5 veckor efter det bör behandlingen upprepas.

Hunden och katten kan bada men dom bör ej schamponeras då kan effekten
utav Frontline försvinna, men återställs inom 3 dygn

Frontline är ett mycket säkert behandlingsalternativ, där ytterst få biverkningar
har rapporterats.
Vissa ägare upplever att effekten varierar, då det kan ta 4 till 48 timmar tills
att fästingen kommer i kontakt med Frontline och dör.
Fästingen kan därför hinna bita sig fast i huden, men dör innan den hinner
sprida någon smitta.

Exspot Vet är bara ett spot on och effekten vara i ca 4 veckor.
Här avtar effekten om man tvättar sitt djur med schampo.
Effekten mot fästingar är god. Expot vet får inte ges till katt.
I sällsynta fall kan hudreaktion och håravfall förekomma.

Broadline Är det första spot-on avmaskningsmedlet för katter.
Det skyddar både emot loppor och fästingar.
Broadline kan användas även på kattungar från 7 veckors ålder som väger
mer än 0.6 kg.
Skyddet mot fästingar vara i upp till 3 veckor samt loppor i upp till 5 veckor.

Scalibor Vet är ett halsband till hund med god effekt i 5-6 månader.
Effekten mot fästningar är god och oftast räcker behandlingen under hela
fästingsäsongen.
Även här finns i sällsynta fall biverkningar där lokala hudreaktioner och
håravfall förekommit

Scalibor bör inte användas till valp yngre än 7 veckor.

Om hunden ska bada ska halsbandet tas av, eftersom den aktiva substansen
är skadlig för fisk och andra vattenlevande organismer.
Man bör inte heller låta små barn hantera halsbandet.
Små barn ska inte tillåts långvarig intensiv kontakt med en hund som bär
Scalibor halsbandet.