Fästingburna Sjukdomar

Borrelios
Borrelios orsakas utav en slags bakterie. Fästingen får smittan ifrån små
gnagare och sprider den sedan vidare till hunden. Bakterien förs vidare via
fästingens saliv och ju snabbare man får bort fästingen desto mindre är risken
att smittan överförs.

Symtom
Symtomen på borrelios kan vara hälta ,stelhet, måttlig feber, nedsatt
allmäntillstånd, trötthet och aptitlöshet.

Diagnos
Diagnosen ställs med hjälp utav djurets sjukdomshistoria en klinisk
undersökning och blodprov.

Behandling
Borrelia behandlas med antibiotika i en till ett par veckor.
De flesta djur svarar bra på antibiotika behandlingen medan djur med
ledinflammationer, kan få kvarstående eller återkommande symtom.

Anaplasmos
Anaplasma orsakas utav en bakterie vars fullständiga namn är Anaplasma
phagocytophilum. Bakterien angriper och infekterar framförallt de vita
blodkropparna.

Symtom
Symtomen är ofta trötthet, akut feber, aptitlöshet. Även hälta, vinglighet, magoch
tarmstörningar och ont i leder kan förekomma.

Diagnos
Diagnosen ställer man på liknande sätt som vid borrelios. Genomgång utav
sjukdomshistoria en klinisk undersökning samt blodprov.

Behandling
Behandlingen görs med antibiotika under en längre tid oftsast 3-6 veckor.
Hundar tillfrisknar ofta snabbt när de får rätt behandling men kan återfår
symtomen om behandlingen inte fullföljs. Det finns även fall utav
svårbehandlad anaplasmos där den blivit kronisk.

Har ditt djur symtom efter fästingbett, eller har du några frågor?
Kontakta då Järfälla Djurklinik på 08-6130000 eller
info@jarfalladjurklinik.se