Fästingburna Sjukdomar

Borrelios

Borrelios orsakas av en bakterie (Borrelia burgdorferi) och är vanligt förekommande i Sverige. Men hundar utvecklar sällan symptom. De flesta hundar som smittas blir inte sjuka, eller får mycket milda symptom. För att överföra smittan måste fästingen suga blod i ett dygn. Inkubationstiden är lång – 2 till 6 månader. Symptomen varierar och är ofta diffusa, eftersom hundar ofta kan bekämpa sjukdomen väl på egen hand. De typiska symptomen är nedsatt allmäntillstånd, feber, trötthet och stela leder. Hunden kan få en så kallad vandrande hälta, det vill säga att hältan flyttar sig mellan olika ben. I de fall då behandling behövs återhämtar sig hunden snabbt på ett par dagar. Borrelios på katt förekommer men det saknas ännu mycket information om hur, och i vilken utsträckning, de drabbas. Kronisk sjukdom eller återkommande besvär är inget man har kunnat bevisa och dödsfall har inte setts hos hund. Återkommande hälta, återkommande feber eller kronisk trötthet har inte kunnat kopplas till borrelios på hund.

Diagnos: Eftersom symptomen oftast är mycket milda och diffusa så gäller det att utesluta andra tänkbara (vanligare) orsaker först. Diagnosen kan vara svår att ställa och svår att bevisa. Själva bakterien hittas inte i vanliga blodprover utan man måste ta prov på ledvätska eller från ryggmärgen vilket sällan görs på hund.

Behandling: De flesta hundar blir inte sjuka alls, eller tillfrisknar snabbt av sig själva, utan behandling. I de fall där hunden är så pass sjuk att antibiotikabehandling krävs blir hunden snabbt mycket bättre, inom några dagar bara. Ibland räcker det med smärtstillande, anti-inflammatorisk behandling. Om hunden inte återhämtar sig inom ett par dagar kan man misstänka att det inte var Borrelian som gjorde den sjuk från början.

 

TBE

TBE (tick borne encephalitis) är en fästingburen hjärnhinneinflammation som orsakas av ett virus. Sjukdomen drabbar främst människor. Att hundar smittas är inte ovanligt men symptom på sjukdom hos hund är extremt ovanligt. Hos hund rapporteras symptomen komma snabbt med hög feber, kramper, starkt nedsatt allmäntillstånd samt beteendeförändringar. Inkubationstiden (tiden från det att hunden smittades till det att symptomen visar sig) tros vara ungefär en vecka. Alla hundar som stött på viruset utvecklar antikroppar och dessa kan finnas kvar länge i kroppen. En hund med antikroppar betyder inte att hunden är sjuk.

 

Anaplasmos (granulocytär anaplasmos)

Kallades tidigare för Ehrlichia. En bakterie (Anaplasma phagocytophilum) som är vanlig i Sverige men som sällan orsakar sjukdom. Om den ger symptom är de oftast så milda att ingen behandling krävs. Kronisk sjukdom eller återkommande besvär har inte kunnat påvisats.

För att bli smittad behöver fästingen suga blod i ca ett dygn från djuret. Om djuret insjuknar i anaplasmos ses symtom som hög feber, nedsatt allmäntillstånd, dålig aptit, tecken på smärta, ömhet eller stelhet. Även katter kan drabbas.

Diagnos: vid akut anaplasmos kan organismen ibland hittas i blodet när man tittar i mikroskop. Djuret får också brist på blodplättar och förändringar i båda röda och vita blodkroppar. Genom PCR undersökning kan man även försöka hitta bakterien i ett blodprov. Diagnosen kan vara svår att ställa då symptomen stämmer med många andra sjukdomar också. Men med typiska symptom, positiv PCR och /eller typiska andra blodprovsfynd samt ett snabbt och tydligt svar på rätt antibiotikabehandling är sannolikheten stor att det rör sig om anaplasma.

Behandling: De flesta hundar blir inte sjuka alls, eller får så milda symptom att veterinärbesök inte ens behövs. De tillfrisknar snabbt av sig själva, utan behandling. I de fall där hunden är så pass sjuk att antibiotikabehandling krävs blir hunden snabbt mycket bättre, inom några dagar bara. Ibland räcker det med smärtstillande, antiinflammatorisk behandling.

Har ditt djur symtom efter fästingbett, eller har du några frågor?
Kontakta då Järfälla Djurklinik på 08-6130000 eller
info@jarfalladjurklinik.se