Råttgift

Råttgift är dödligt och tyvärr är det oftast tillgängligt för hundar och katter i
olika miljöer såsom vid stall, gårdar och äldre hus.

Du bör hålla hunden så stilla som möjligt för att minska spridningen av giftet i
kroppen.

Det är bra om man kan få reda på vilken sorts råttgift det handlar om
eftersom olika sorter kan ha olika verkan och därmed olika behandlingar. Men
det viktigaste är dock att snabbt få hunden under behandling.

Tecken på att hunden fått i sig råttgift kan vara nedsatt allmäntillstånd,
näsblod, blod i avföringen, bleka slemhinnor och blödningar i slemhinnor,
syns lättast i munnen, nosen.

Misstänker du att ditt djur fått i sig råttgift. Kontakta omedelbart Järfälla
Djurklinik på 08-6130000