Vindruvor och Russin

Vindruvor och russin är giftiga för hundar.
Det kan leda till njurskador, exakt vad det beror på vet man inte än så länge.
Vanliga symptom är kräkningar, diarré, aptitlöshet, slö och magsmärtor.

Är du orolig för att ditt djur fått i sig vindruvor eller russin.
Kontakta Järfälla Djurklinik på 08-6130000 eller info@jarfalladjurklinik.se