Kastrering tikar

Den vanligaste orsaken till att man väljer att kastrera sin tik är att förhindra att hon får valpar. Andra orsaker kan vara att man vill eliminera risken att hon utvecklar livmoderinflammation, att hon har stora besvär av löpen och/eller skendräktighet eller minska risken för juvertumörer. Här nedan kan du läsa lite om för- och nackdelar vid kastration av tik och lite kort om hur det går till.

Allmänt

Tidiga kastration ger ofta mindre risk för komplikationer. Risken för att utveckla juvertumörer sjunker framför allt om kastrationen görs före första löpet. Samtidigt kan tidiga kastrationer eventuellt påverka skelettets utveckling, forskningen är inte helt överens på den punkten.  Ingreppet bör ske när tiken är hormonellt inaktiv, det vill säga mitt emellan två löp.

Kirurgisk kastration

Det finns olika tekniker för kastration av tik. Här på kliniken tar vi bort både livmoder och äggstockar via ett buksnitt. Tiken slutar att löpa och kan inte bli dräktig. 

P-piller

Det förekommer att man ger tikar p-piller för att kortvarigt skjuta upp, eller avbryta, ett löp. Det rekommenderas inte att ha hunden kontinuerligt på p-piller. Alternativt kan man ge en injektion, det är heller inget som rekommenderas längre på grund av riskerna med att utveckla framför allt livmoderinflammation.

Beteende

Instinkter som jakt och vallning försämras vanligtvis inte efter en kastration. Hundens personlighet formas mer av gener och miljö än av könshormoner. På tikar märker man heller inte lika stora förändringar i beteendet som på hanhundar. Så som tiken beter sig mellan två löp, när hon är så lite påverkad av hormoner som det går, så brukar de flesta förbli efter en kastration. Skendräktighet och nedsatt allmäntillstånd under löpet försvinner helt.

Sjukdomar

Risken för livmoderinflammation och andra sjukdomar i livmodern elimineras helt. Risken för juvertumörer minskas, framför allt om tiken kastreras före första löpet.

Andra förändringar

Den kanske allvarligaste nackdelen är övervikt, som kan vara en riskfaktor för andra sjukdomar och förvärra tex ledproblem. Ämnesomsättning sjunker med upp till 30%, därför är det viktigt att man direkt i samband med kastrationen minskar fodergivan eller byter till ett foder med färre kalorier. En ovanlig nackdel är att hunden kan bli inkontinent. Inkontinensen kan komma strax efter kastrationen men även dyka upp långt senare, flera år efter ingreppet. Inkontinensen kan behandlas tillfredsställande med medicin. På vissa tikar kan det uppstå en förändring i pälskvalitén, som kan bli lite mer valpig/lockig/tjock.

Utställning och tävling

Tikar som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens för att delta i utställning, prov och tävling.

Fråga gärna oss vid besöket så hjälper vi dig. Eller kontakta Järfälla Djurklinik redan innan på 08-6130000 eller info@jarfalladjurklinik.se så hjälper vi dig.