Juvertumörer

Knölar i juvret hos tikar och honkatter kan bero på inflammationer, infektioner, hormonell svullnad eller skendräktighet. Men den vanligaste orsaken är tumörer. De drabbar främst medelålders till äldre djur, i sällsynta fall kan de även förekomma på handjur.

Hos hund är risken för att tumören är elakartad ungefär 50%, hos katt är risken betydligt större – ca 90% är elakartade.

Katter som äter p-piller, eller som kastrerats sent, löper större risk att utveckla juvertumörer. I sällsynta fall får även kastrerade honkatter och hankatter juvertumörer och då rör det sig ofta om en särskilt elakartad form.

När juvertumörerna är små känns de som små gruskorn eller riskorn i vävnaden runt juvren. De sitter under huden. Hos tikar ser man tydligt att de växer i samband med löp.

Juvertumörer bör alltid tas bort helt och hållet så snart som möjligt, prognosen är alltid bättre om tumören inte blir större än 1 cm. Mycket små tumörer (några millimeter) kan man ibland tas bort solitärt, det vill säga utan att ta bort juvret. Men ju större tumören är, eller om det finns flera, desto mer juvervävnad måste man ta bort. På katt rekommenderas alltid att man tar hela juverraden på den sidan som tumören sitter.

I vissa fall bör en metastasröntgen göras innan operation, då röntgar vi lungorna för att kontrollera att tumören inte redan har spridit sig.

Juvertumören bör alltid skickas på analys för att kontrollera att all tumörvävnad har tagits bort samt om det finns tecken på spridning via lymf- eller blodkärl. Om djuret har flera tumörer skickas alltid samtliga in eftersom dessa kan vara av olika typ.

Har ditt djur symtom eller har du några frågor?
Kontakta då Järfälla Djurklinik på 08-6130000 eller
info@jarfalladjurklinik.se