Mastocytom

Är en relativt vanlig tumör som ofta hittas i huden men som även kan finnas i inre organ. Den kan se väldigt varierande ut men det vanligaste är en medelmjuk rund nybildning i huden, ibland hårlös men kan även vara fullt bepälsad. Diagnosen ställs ofta redan vid finnålsaspiratet. När man tar bort ett misstänkt mastocytom är det viktigt att operera bort den med goda marginaler, helst minst 3 cm runt om hela knölen. Därför kan även en liten knöl ge ett relativt stort operationssår. Mastocytom delas in i olika grader av malignitet (elakartad) och prognosen beror helt på vilken typ och grad av tumör det är.

Har ditt djur symtom eller har du några frågor?
Kontakta då Järfälla Djurklinik på 08-6130000 eller
info@jarfalladjurklinik.se