Ormbett

I Sverige har vi endast huggormen som är giftig.
Vid ett bett från en huggorm sprider den sitt gift vid bett tillfället.
Huggormen dosera olika mängd gift från tillfälle till tillfälle, varpå reaktionen
vid ett bettet kan vara väldigt olika. Med allt ifrån obefintligt till livshotande
symtom för det bitna djuret.
När djuret blir bitet reagerar det oftast omedelbart med smärta från själva bettet.
Efter det blir djuret oftast ganska snart trött och allmänt påverkad.

Det kan ta ca en timme innan någon reaktion syns vid själva bettstället.
Vid bettstället på djuret uppstår det oftast en kraftig svullnad följt utav ömhet
på kroppsdelen som sedan även kan sprida sig.
Vanligaste kroppsdelen för ormbett är i nosen eller på tassar/ben.

OM ditt djur drabbas av ormbett bör du hålla det i stillhet, om möjligt
bära det, och omedelbart uppsöka veterinär.
Har ditt djur blivit ormbitet kontakta då Järfälla Djurklinik på 08-6130000

Om du vet att du ofta vistas på ställen där det kan finnas huggormar och att
det är långt till närmsta veterinär kan det vara bra att ha kortisontabletter att
ge djuret i det akuta skedet.
Kortisonet ges för att lindra svullnaden och kan även lindra en chock hos djuret.
Men man ska vara medveten om att kortison inte är något antidot mot ormens gift.

Recept på kortisontabletter kan din veterinär skriva ut.

Om ditt djur blivit ormbitet kan det få påverkan på både lever och njurar,
djuret kan även drabbas utav blodbrist.
Det är därför mycket viktigt att följa upp med ett blodprov efter några veckor
för att kontrollera att ditt djur inte får bestående meen.