Tandvård

Om tandvård och tandkirurgi på hund och katt

Här på Järfälla Djurklinik arbetar vi enligt nationella och internationella normer vad gäller professionell tandvård och tandkirurgi.

Normerna är framtagna av EVDC (European Veterinary Dental Collage) och EVDS /European Veterinary Dental Society) och översatta av Normgruppen (*) för SVF (Sveriges veterinärförbund) i samarbete med SSDt (Svenska Sällskapet för Djurtandvård) och uppdateras regelbundet.

Här nedan har vi sammanfattat lite information från olika expertgrupper vad gäller tandsjukdomar och tandbehandlingar på sällskapsdjur.

Normgruppen poängterar följande:

- tandvård ska utföras med patienten under allmän narkos och intuberad. Koppling till ett slutet system minskar risken att andas in bakterieaerosol och debris. Kirurgiska tandåtgärder ska föregås av dentalröntgen.

- adekvat hemvård (tex tandborstning) ska alltid vara en del av behandlingen

Norm om tandbehandlingar på icke sövda hundar och katter:

Tandbehandlingar på icke-sövda djur är inte att rekommendera på grund av att:

- fullständig munhåleundersökning inte kan utföras vilket kan leda till missade och/eller fördröjda diagnoser av olika sjukdomar

- det är inte möjligt att fullständigt och effektivt rengöra den viktiga subgingivala ytan (under tandköttskanten)

- det kan skada vävnaderna runt tanden

- det kan orsaka obehag, smärta och stress hos djuret

- en fullständig munhåleundersökning inkluderar dentalröntgen

- det kan sannolikt orsaka fördröjning av korrekt och effektiv tandvård

- det ger ett missledande intryck till djurägaren som tror att djuret fått en korrekt tandbehandling, förutsatt att de inte informerats om att det är en inadekvat och potentiellt skadlig behandling

För mer information och referenser gå in på

(*)  http://www.smadjurssektionen.se/normgruppen-3608640

http://www.svf.se/sv/Sallskapet/Smadjurssektionen/Normgruppen  (Svenska veterinärförbundet)

http://www.evds.org/  (European Veterinary Dental Society)

https://www.fecava.org/en/policies-actions/position-papers  (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations)

http://www.tierzahnaerzte.de/ (Tyska sällskapet för djurtandvård)

 

https://www.bvda.co.uk/  (British Veterinary Dental Association)

Kontakta oss på JärfällaDjurklinik 08-6130000 för rådgivning och
tidsbokning.