Grundvaccination

Hundar ska vaccineras regelbundet mot både parvovirus (parvo) valpsjuka
och Hcc smittsamma leversjukdom hepatit.

Den första vaccinationen görs vid 7- 8 veckors ålder och nästa när hunden
blivit 12 veckor gammal.
Efter det ska hunden åter igen vaccineras vid 1års ålder.
När man är klar med sin hunds grund vaccination för dessa sjukdomar
förnyas sedan dessa vaccinationer vart tredje år.

Obs, gäller ej kennelhost!

Kennelhosta
Du bör även skydda din hund emot kennelhosta.
Grundvaccination mot kennelhosta görs även den från 7-8 veckor därefter vid
12 veckors och sedan vid 1års ålder.
Efter det ges vaccinet en gång per år.
Hundar som lever och umgås med många andra hundar i hundrika på tex
hundpensionat, tävlingar eller liknande bör vaccineras mot kennelhosta.
Det finns ett relativt nytt vaccin som man ger i näsan/nosen på hunden och
skyddar därefter både emot kennelhosta samt ”hostbakterien” Bordetella.
Fördelarna med intranasalt vaccin är att skyddet då utvecklas mycket
snabbare och ger skydd redan efter 3 dygn. Det bildas också ett skydd
(antikroppar) direkt i nosens slemhinnor där eventuell smittor ofta tas upp.
Vaccinationen tas endast en gång och ger där efter ett skydd som räcker i ett år.
Vaccinationen kan ges både till dräktiga tikar och valpar.

Rabies
Om man vill ta med sig sin hund utomlands krävs det att den är vaccinerad
emot rabies. Rabies vaccination får ges tidigast ifrån 3 månaders ålder.
Beroende på vilket vaccin man väljer så fylls det där efter på mellan 1-3 år.

Leptospiros
För hundar som endast vistas i Sverige är det en väldigt liten risk för att dom
ska drabbas utav leptospiros.
Leptospirosvaccination är inte heller något krav för återresa till Sverige från
annat EU-land.

Eftersom infektionen är allvarlig för hundar och kan dessutom smitta till
människor rekommenderas emellertid även denna vaccination innan
utlandsresa med sin hund.

Grundvaccinering mot Leptospiros görs vid två tillfällen med 3-4 veckors
mellanrum. Därefter rekommenderas en årlig påfyllnad utav vaccinet.

Behöver du boka tid för vaccination?
Kontakta Järfälla Djurklinik på 08-6130000 eller
info@jarfalladjurklinik.se