Vad är det för sjukdomar vi vaccinerar våra katter mot?

Kattpest
Kattpest är en mycket allvarlig sjukdom som man oftast ser hos kattungar,
men den kan även drabba katter i alla åldrar.
De vanligaste symtomen är feber, buksmärtor, kräkningar samt diarré.
Katter som inte är behandlade och drabbas utav kattpest kan dö eller bli
mycket sjuka av dehydrering med flera komplikationer associerade med
kattpest.
Inkubationstiden är 4-6 dagar.

Katten smittas antingen utav direktkontakt med andra infekterade djur, eller
från virus i miljön via tex kläder och skor.
Viruset sprids både utav avföring och viss del via urinet.
Äldre katter får oftast lindrigare symtom.

Kattsnuva
Kattsnuva är en samling utav olika luftvägsinfektioner, som är orsakade utav
bakterier eller virus.
I vaccinet ingår skydd mot Calicivirus och Rhinotracheitvirus/Herpesvirus.

Viruset resulterar ofta i en akut infektion i övre luftvägarna.
Man ser även ett samband med kroniska gingivostomatiter.
Därutöver ser man att FCV kan vara orsak till övergående hälta, abort och feber.
Infektionen sprider sig från smittade katter via direktkontakt.

Även vaccinerade katter kan bli smittade och kan då i sin tur smitta andra
katter. Men dom får då endast lindriga eller inga symtom alls.

Kattens Rhinotracheitvirus/Herpesvirus, FRV,FHV

FRV/FHV orsakar en i nflammation i ögats hornhinna.
rhinit/tracheit (en snuva) och luftrörskatarr.

Viruset är oftast inte dödligt men gamla och riktigt unga kan få allvarliga
symtom. Störst är risken för katter som hålls i stora grupper.
Viruset förstörs lätt av vanliga desinfektionsmedel och torka men det kan
överleva upp till 18 timmar i fuktig miljö.

FHV/FRV smittar via direktkontakt genom saliv, tårar och nossekret.
Inkubationstiden är 2-7 dagar och katten är sedan smittförande i ca två veckor.

Även vaccinerade katter kan få symtom och utsöndra virus.
Men vaccinerade katter får lindrigare symtom än ovaccinerade katter.
Sedan vaccinet kom är sjukdomsfallen färre och symtomen mindre allvarliga.

Klamydia
Ingår också i kattsnuvekomplexet.
Det ingår dock inte i det vanliga kattsnuvevaccinet. Det finns ett vaccin att få
emot klamydia men det ges inte rutinmässigt.

Klamydia (Chlamydophila felis) är en bakterie som kan ge allvarliga symtom för kattungar.
Vuxna katter får lindrigare symtom i form av ögoninflammationer.
Vuxna katter kan vara bärare av infektionen och utsöndra smittämnet i
samband med stress, t ex dräktighet, laktation.
Katter kan smittas av chlamydia utan att dom utvecklar sjukdom.

Klamydia smittar vid direktkontakt.

Behöver du boka tid för vaccination?
Kontakta Järfälla Djurklinik på 08-6130000 eller
info@jarfalladjurklinik.se