Rädsla för fyrverkerier

För många hundar och katter är jul, nyår, påsk och andra tillfällen med fyrverkerier en tid av stress, stor rädsla och ibland ren ångest. För deras djurägare är det lika stressande att se sin pälskling må dåligt. Här nedan följer lite information om hur du som djurägare kan hjälpa din hund eller katt när det smäller, och hur vi på kliniken kan hjälpa dig och ditt djur.

Om du är osäker på om din hund behöver lugnande inför nyårsnatten är det bra att boka en tid hos veterinären redan i november för att hinna få ut eventuella läkemedel från apoteket.

På Järfälla Djurklinik följer vi Smådjursektionens norm för hantering och behandling av ångestsymptom hos hund i samband med rädsla för ljud. (koppla till länk: http://www.svf.se/en/Sallskapet/Smadjurssektionen/Normgruppen/Normer-av-medicinsk-karaktar/Norm-for-behandling-av-ljudradsla/ )

Skotträdda djur

Det finns tyvärr ingen magisk metod som hjälper alla skotträdda djur att komma över sin rädsla. Det mesta handlar om hur du som djurägare måste hjälpa och träna hunden eller katten att lära sig kunna hantera situationen utan att hamna i ett rent ångesttillstånd. Hur rädd en hund eller katt blir beror dels på dess individuella personlighet och nedärvda mentalitet och dels på upplevda erfarenheter och inlärt beteende. Rädsla för höga ljud kan också utvecklas i takt med att djuret till exempel blir äldre och får förändrad hörsel eller på grund av sjukdom.
Att bli rädd skapar stress, ett fysiskt tillstånd i kroppen som förbereder kroppen på flykt eller försvar. Smällare och höga ljud går inte att försvara sig mot och djuret kan inte kontrollera sin rädsla, vilket gör att det mår mycket dåligt.
Det finns mängder av goda råd om förebyggande långsiktig träning, på internet, i böcker och på kurser. Den här artikeln handlar dock endast om vad du kan göra kortsiktigt, under tiden just före och under nyårsafton. Om ditt djur har svårt att hantera smällare rekommenderar vi starkt att du tar reda på hur du kan hjälpa och träna bort rädslan - inför nästkommande års nyårsfirande.

Ångest hos katt

En rädd och stressad katt kan uppvisa olika tecken men vanligast är att den gömmer sig och inte vill komma fram. Utekatter kan välja att stanna inne. Kissar och bajsar utanför lådan. Dålig aptit, skakningar och darrningar. Smyger runt med sänkt svans och beteendeförändringar till exempel aggression.

Ångest hos hund

Ångest hos hund kan visa sig på olika sätt men ofta väljer hunden att dra sig undan och gömma sig under möbler och stanna där. Den vill inte följa med på promenad och kan kissa och bajsa inomhus. den kan få dålig aptit. Skaka och darra. Smyga omkring längs väggarna med sänkt svans/svansen mellan benen. En del hundar får beteendeförändringar som till exempel aggressivitet eller överdrivet klängiga.

Inför nyår - tillskott, feromoner

Det finns flera olika receptfria hjälpmedel att använda sig av. Många av dem har bevisad effekt och är oftast det man väljer att använda i första hand. De kan med fördel kombineras. Med samtliga av dessa gäller dock  att man börjar behandlingen i god tid, minst 2 veckor före, helst hela 4 veckor innan det smäller.
För allra bäst effekt bör de ges i kombination med så kallad ljudträning. Dessa medel är framförallt ångestdämpande och ger ett inre lugn, men de är inte fysiskt lugnande. Ditt djur blir inte trött eller segt av dem.
De är inga mirakelmedel. Om djuret redan har utvecklat en skotträdsla kommer det att fortsätta vara rädd, men rädslan blir tydligt mindre och mer hanterbar och de flesta slipper få ångest och panik.

Zylkene ® är ett tillskott som kan ges i kapslar eller som goda tuggtabletter. Det innehåller ett naturligt mjölkprotein som har bevisats vara lugnande, utan att djuret blir trött eller dåsigt, och som gör att djuret känner sig mer harmonisk och trygg. Det kan ges till både katt och hund.

Adaptil ® är hundens trygghetsferomon som är luktfritt och som endast kan uppfattas av hundar, inte människor eller andra djur. Det finns som halsband, spray och doftavgivare till hemmet. Feromonet gör att hunden känner sig tryggare och därmed kan slappna av bättre.

Feliway ®/  Zenifel ® är kattens trygghetsferomon och kan endast uppfattas av katter. Det finns som doftavgivare och som spray. Feromonet gör att katten känner sig tryggare och därmed kan slappna av bättre.

WeCalm ®  är ett tillskott som innehåller bl.a aminosyror som kan påverka GABA-receptorer samt öka produktionen av serontonin och noradrenalin vilket gör hunden lugnare och mindre rädd.

Anxitane ® ett tillskott som innehåller L-theanin från grönt te, en aminosyra som har lätt ångestdämpande och lugnande effekt.

 

Vi rekommenderar att du börjar med en feromonadapter i hemmet redan i början av december och samtidigt börjar ge WeCalm ® eller Anxitane ®  dagligen. Runt Lucia är det dags att börja ge Zylkene ® en gång om dagen. Dagarna före nyårsafton kan du öka dosen Zylkene ® till 2 gånger per dag och på själva nyårsafton ger du en dos på morgonen kl 8, en till kl 14  och den sista runt kl 20.

Inför nyår - receptbelagda läkemedel

Om du testat de olika receptfria alternativen och gjort det du kan enligt råden nedanför (om förberedelser före och under själva nyårsnatten) men fortfarande upplever att ditt djur har stora problem med att hantera smällarna kan det vara aktuellt med receptbelagda läkemedel.
För att få dessa utskrivna måste ditt djur undersökas av en veterinär. Tänk på att vara ute i god tid för att hinna få ut läkemedlet från apoteket.
Det finns olika sorters lugnande mediciner och de fungerar på lite olika sätt. En del av dessa gör inte djuret mindre rädd utan är endast fysiskt lugnande, medan andra kan ha en mer ångestdämpande effekt utan att vara fysiskt lugnande. Oavsett vilket ditt djur får utskrivet är det viktigt att läkemedlet kombineras med en lugn och trygg miljö och att det inte utsätts för onödig stress. Kombinera dem dessutom med ovanstående förslag på receptfria tillskott och feromoner för bästa effekt.

Tips på förberedelser - 1 vecka före nyårsafton

  • bygg en trygghetskoja till djuret redan före jul. Använd favoritfilten, leksaken och gärna Adaptil ® / Feliway ®/ Zenifel ® spray i kojan. Mata djuret i kojan och belöna det när det lägger sig där. Kojan ska vara ljud- och ljusisolerad så gott det går.
  • Hundar kan vänjas vid att ha fetvadd i öronen (svårt på katt dock) så att allt ljud dämpas. Fetvadd är vattenavvisande bomull och kan köpas på tex apotek.
  • Spela musik på lite högre nivå än vanligt och dra för gardinerna varje dag så att djuret vänjer sig vid vad du kommer att göra på själva nyårsafton.
  • Skapa en ny rolig och mysig rutin på kvällen; tex att leka en särskild lek, borsta med favoritborsten eller lära sig ett nytt trick.

Tips på förberedelser - nyårsafton

  • Rasta hunden ordentligt på förmiddagen. Ha aldrig hunden utan koppel!
  • Dra för gardinerna och spela musik på relativt hög volym, så som ni har övat på.
  • Var som vanligt med ditt djur. Om du ömkar djuret eller klappar och tröstar på ett sätt som du annars inte gör kommer djuret att tro att något läskigt verkligen kommer att hända.
  • Ladda med roligaste leken och bästa tuggbenet. Ett ihåligt tuggben med leverpastej, som legat i frysen, blir en bra sysselsättning som räcker länge.
  • Gå inte ut med hunden under kvällen, den behöver inte rastas förrän tidigt nästa morgon och om den är rädd vill den i alla fall inte gå ut överhuvudtaget.
  • Håll dig till era vanliga rutiner och utnyttja den nya rutinen (se ovan) för att avleda uppmärksamheten på ett roligt sätt.

 

Norm för behandling av ljudrädsla

Smådjurssektionens normgrupp (ingår i Sveriges Veterinärförbund) fastställde i september 2013 en ny ”Norm för hantering och behandling av ångestsymtom hos hund i samband med rädsla för ljud”.

SMÅDJURSEKTIONENS NORM

Norm för hantering och behandling av ångestsymtom hos hund i samband med rädsla för ljud

Smådjurssektionens normgrupp fastställde i september 2013 en ny "Norm för hantering och behandling av ångestsymtom hos hund i samband med rädsla för ljud".

Bakgrund

Våra sällskapsdjur behandlas med ångestdämpande/sederande läkemedel i allt högre utsträckning i samband med t ex helger då det förekommer fyrverkerier. De negativa effekter dessa läkemedel kan ha på djuren bör i varje enskilt fall vägas mot det lidande, ångest och rädsla individen förväntas uppleva (4, 5). Vikt ska läggas vid åtgärder för att minska risken för uppkomst av ångestrelaterade symtom samt vid långsiktig behandling av ångest och oro snarare än vid att medicinera symtom (7). I de fall läkemedel används ska dessa ges till djuret innan det hunnit uppleva ångest och sedan kontinuerligt till dess stimuli upphört.

Normen kring hantering av rädsla för ljud har följt det policydokument som är framtaget av British Small Animal Veterinary Association (2).

Behandlingsalternativ

Kortsiktig hantering av ångestsymtom i samband med rädsla för ljud (noise phobia) kan innefatta ångestdämpande läkemedel (korttidsverkande) och/eller feromoner (DAP - dog appeasing pheromone).

Långsiktig hantering av ångestsymtom i samband med rädsla för ljud (noise phobia) bör omfatta beteendeterapi, t ex desensitisering – att successivt vänja individen vid obehagliga ljud som till en början presenteras på mycket låg volym för att allteftersom höjas, och counter condititoning – att belöna individen då den inte reagerar för ljuden med t ex mat. Den kan också omfatta behandling med feromoner och ångestdämpande läkemedel (långtidsverkande).

Traditionellt har en mängd olika läkemedel använts för att hantera ångest i samband med t ex rädsla för fyrverkerier hos hund, varav de flesta saknar dokumenterad effekt. Fokus vid behandling av ångesttillstånd bör ligga på läkemedel som påverkar GABA och 5-HT (serotonin): bensodiazepiner, MAO-I (monoaminooxidashämmare), TCA (tricykliska antidepressiva), SSRI (serotoninåterupptagshämmare) och 5-HT-agonister. Användandet av fentiaziner, som t ex levomepromazin (Nozinan®) eller acepromazin (Plegicil®), som påverkar dopaminreceptorn anses föråldrat och dessutom olämpligt då t ex acepromazin kan göra individen mer känslig för ljud (1, 6, 9).

Bensodiazepiner anses nödvändiga för behandling av sporadiska händelser som leder till kraftig ångest såsom fyrverkerier och åskoväder (6). Bensodiazepiner är ångestdämpande, ger varierande grad av sedering och orsakar retrograd amnesi. Bensodiazepiner kan hos katt orsaka fatal levernekros och de är även beroendeframkallande. Risken att veterinär förskrivning av denna typ av läkemedel hamnar i orätta händer, då läkemedelsgruppen är mycket attraktiv från missbrukssynpunkt, måste beaktas.

Vid mer komplexa eller långvariga ångesttillstånd anses MAO-I (monoaminoxidashämmare), TCA (tricykliska antidepressiva), SSRI (serotoninåterupptagshämmare), och 5-HT agonister indicerade för att underlätta beteendeterapi (desensitisering och "counter-conditioning") (3, 7). Feromoner (DAP- dog appeasing pheromone) har visat sig effektivt kunna reducera frekvensen ångestrelaterade symtom i samband med skotträdsla och kan användas både vid kort- och långsiktig behandling av skotträdsla hos hund (4, 8).

Normgruppens rekommendation

Normgruppen anser att alla djur med skotträdsla eller som av annan orsak anses behöva sederande/ångestdämpande preparat för att hantera sin rädsla, ovillkorligen undersöks vid varje enskilt förskrivningstillfälle. Särskild vikt bör läggas vid ägarens beskrivning av djurets besvär och alternativa åtgärder till förskrivning av läkemedel. Ägaren ska noggrant informeras om eventuella biverkningar preparaten kan ge upphov till. Vid förskrivning är det viktigt att endast den mängd tabletter som krävs under den tid symtom på ångest/oro förväntas, t ex kring nyårsafton, expedieras. Detta kan ske genom förskrivning, eller i vissa fall utlämnande, av ett exakt antal tabletter.

Receptet kan vid förskrivning även förses med texten "OBS! Endast x tabletter ska expedieras!" för att ytterligare tydliggöra mängden tabletter som ska lämnas ut. Apotekens möjlighet att bryta originalförpackning följer av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, 5 kap, 18 §. Djurägaren får betala för hela förpackningen och överblivna tabletter kasseras.

Alternativt kan tabletter för det enstaka behandlingstillfället lämnas ut vid besöket. Detta är tillåtet för jourdoser, dvs när djurägaren inte har möjlighet att hämta läkemedlet på apotek, eller på grund av "hänsyn till ändamålet med behandlingen" (LVFS 2009:13, 1 kap, 3 §). Vad som avses med "ändamålet med behandlingen" är oklart. Läkemedel får bara lämnas ut i direkt anslutning till behandlingstillfället och kan alltså inte lämnas ut för behandling längre fram i tiden.

Utvärdering av tidigare behandlingseffekt bör ske innan upprepad förskrivning.