Ethylenglykol

Ethylenglykol är mycket farlig för hunden.

Den finns i tex kylarvätska till bilar och tyvärr tycker hunden oftast att glykol
smakar ganska gott och sött.
Vilket gör att en hund på kort tid kan få i sig ganska mycket ethylenglykol.

Tecken på glykol förgiftning kan vara kraftigt försämrat allmäntillstånd,
kramper inom 1-12 timmar efter intag, ökad andning och ökad puls och på
sikt njursvikt.

Misstänker du att ditt djur fått i sig ethylenglykol måste ditt djur så snabbt som
möjligt till en veterinär.

Kontakta omedelbart Järfälla Djurklinik på 08-6130000
om din hund fått i sig glykol.