Salt

Ditt djur kan bli förgiftat utav salt, bara ett par gram per kilo kan få väldigt
allvarliga följder. Ibland går hundar och dricker saltvatten i strandkanten och
kan även få i sig det när de badar.

Om dem då dricker de större mängder kan de bli förgiftade.

Vanligaste tecknen på saltförgiftning är kräkningar samt kraftigt ökad törst.
Man kan även se skakningar ,kramper, diarré, trötthet och i grava fall
medvetslöshet.

Kontakta omedelbart veterinär om din hund får något av dessa symptom.

Om du misstänker förgiftning kontakta då
Järfälla Djurklinik på 08-6130000