Okastrerad honkatt

En okastrerad honkatt löper i genomsnitt var 3e vecka under sommarhalvåret. Vissa löper oftare, andra lite mer sällan. Om det är en utekatt är risken mycket stor att du får oplanerade kullar. Hon kan börja löpa redan vid 6 månaders ålder, då är hon varken mentalt eller fysiskt mogen för att bli mamma. Honkatter blöder inte när de löper. De flesta honkatter mår inte särskilt bra när de löper, de äter mindre, blir rastlösa och tappar päls och hull. De jamar och ropar ofta dygnet runt. Vissa katter urinmarkerar utanför lådan under löpet och risken finns att hon fortsätter med det beteendet även om hon kastreras senare. Förutom att undvika oönskade kattungar så minskar risken för juvertumörer och katten kan inte drabbas av livmoderinflammation eller tumörer på äggstockar eller livmoder.

Vad innebär kastration och sterilisering?

Kastration innebär att äggstockarna, och vanligtvis även äggledare och livmoder, opereras bort. Katten kommer inte att löpa mer och kan inte bli dräktig. I Sverige rekommenderas 4 månader som lägsta lämpliga ålder för operation. Det finns inga vetenskapliga belägg för att hon mår bättre av att få en kull innan hon kastreras.

Vid en sterilisering avlägsnas äggledarna men äggstockar och livmoder är kvar. Katten fortsätter att löpa men kan inte bli dräktig. I Sverige är det absolut vanligast med kastrering, även om många felaktigt använder uttrycket sterilisering.

P-piller

Det finns p-piller för katt men det rekommenderas inte som en långsiktig lösning då de ökar risken för elakartade juvertumörer och livmoderinflammation. P-piller är inte ett säkert preventivmedel. Vid kirurgisk kastration vill man helst inte att katten är i höglöp, då kan p-piller användas tillfälligt för att avbryta eller skjuta upp ett pågående löp.

Nackdelar och risker vid kastration av honkatt

Komplikationer under eller efter själva operationen är extremt ovanliga. De vanligaste är infektion i såret, oftast beroende på att katten har slickat för intensivt på såret efteråt.

Den vanligaste nackdelen är risken för övervikt. Ämnesomsättningen och energibehovet på en kastrerad katt minskar med ca 30% samtidigt som aptiten och hungerkänslorna ökar. Om man inte noga kontrollerar matintaget, och vikten, är risken att katten snabbt blir överviktig. Övervikten ökar risken för bl.a. diabetes och hudproblem. Förebygg problemet genom att aktivera/motionera din katt mer och anpassa fodret. Vi hjälper dig gärna med det.

Vill du boka tid för kastration eller har några frågor.
Kontakta Järfälla Djurklinik på 08-6130000 eller info@jarfalladjurklinik.se