Okastrerad hankatt

En hankatt blir könsmogen redan runt 5–6 månaders ålder. Då börjar urinen att lukta fränt och han kan börja spraymarkera både inomhus och utomhus. En okastrerad hankatt som får gå ut har ett mycket stort revir som han försvarar intensivt. Risken är att du får en katt som ofta råkar i slagsmål och är borta på långa vandringar i långa perioder. Frigående okastrerade hankatter har också en lägre medellivslängd eftersom de ofta förolyckas. En okastrerad innekatt kan börja revirmarkera inomhus, blir rastlös, vill ut, kan matvägra och ropar på honor ofta och högt.

Vad innebär kastration och sterilisering?

På hankatt är det ett enklare ingrepp än på honkatterna, därför kostar det också mindre. Testiklarna opereras bort genom två små snitt i pungen. Katten kommer till oss på morgonen och går hem efter lunch samma dag. De har inga stygn och behöver ytterst sällan en krage efteråt.

Vid sterilisering knyts eller skärs sädesledaren av men testiklarna tas inte bort. Katten behåller därmed alla beteenden som en okastrerad hankatt, kan para sig men är steril. I Sverige steriliseras inte hankatter.

Nackdelar och risker vid kastration

Komplikationer under eller efter själva operationen är extremt ovanliga. De vanligaste är infektion i såret, oftast beroende på att katten har slickat för intensivt på såret efteråt.

Den vanligaste nackdelen är risken för övervikt. Ämnesomsättningen och energibehovet på en kastrerad katt minskar med ca 30% samtidigt som aptiten och hungerkänslorna ökar. Om man inte noga kontrollerar matintaget och vikten är risken att katten snabbt blir överviktig. Övervikten ökar risken för diabetes och hudproblem (tvättar sig mindre). Förebygg problemet genom att aktivera/motionera din katt mer och anpassa fodret. Vi hjälper dig gärna med det.

Urinvägsproblem. Framförallt överviktiga kastrerade hankatter löper en större risk att få problem med urinvägarna i form av urinträngningar/urinstopp. Förebygg detta genom att stimulera till ett större vattenintag och ge ett anpassat foder. Frågas oss om bra tips och råd om detta.

Vill du boka tid för kastration eller har några frågor.
Kontakta Järfälla Djurklinik på 08-6130000 eller info@jarfalladjurklinik.se