Aterom

En vanlig cysta, som inte är en tumör, är aterom – talgkörtelcysta. Det innebär att talg ansamlas i en talgkörtel i huden utan att tömma sig på huden som den ska. Knölen är oftast liten och ganska hård, ibland ömmar den lite men oftast är hunden helt obesvärad av den. Ibland spricker ateromet och tömmer sig som en pormask, de kan också växa och krympa lite omväxlande. I ovanliga fall blir ateromet infekterat, eller växer sig så stort att det blir till besvär för hunden, då kan man operera bort den.

Har ditt djur symtom eller har du några frågor?
Kontakta då Järfälla Djurklinik på 08-6130000 eller
info@jarfalladjurklinik.se