Lipom – ”fettknöl”

Lipom är godartade tumörer som utgår från fettvävnad. De kan uppkomma var som helt i kroppens bindvävnad, men oftast sitter de under huden.

De är vanligast på äldre individer och skapar sällan ett problem. Ibland kan det vara aktuellt att operera bort den, tex om den sitter så att den rent mekaniskt hindrar djuret från att röra sig naturligt (tex bakom ett framben). Vanliga ställen där lipom brukar dyka upp är på revbenen, bröstbenet, höftkammarna och längs ryggen. I ovanligare fall växer de mellan muskelbuntar eller i buk- och brösthåla.

Ett lipom känns oftast som en halvmjuk, långsamt växande, väl avgränsad rund/oval knöl under huden. Ofta kan man skjuta huden fritt över den medans den inte går att ”lyfta” från vävnaden under.

Om det finns anledning att ta bort lipomet bör man göra det så tidigt som möjligt eftersom ingreppet blir mer omfattande ju större tumören är. Lipom kan växa tillbaka på samma ställe där den togs bort.

Har ditt djur symtom eller har du några frågor?
Kontakta då Järfälla Djurklinik på 08-6130000 eller
info@jarfalladjurklinik.se