Vad är det för sjukdomar vi vaccinerar våra hundar mot?

PARVO
Hos valpar kan man ofta se kraftiga kräkningar som även följs av diarré.
Valpen blir ofta mycket hängig och kan även få feber.
Vuxna hundar får betydligt lindrigare symptom.
Behandlingen består av dropp för att motvärka vätske- och näringsförlust
samt även antibiotika mot eventuella infektioner.
Parvoinfektion hos valpar kan vara dödligt för valpen.
Vuxna hundar som drabbas svara oftast bättre på behandling.
Parvoviruset är mycket smittsamt och sprider sig via avföringen.

VALPSJUKA
Valpsjuka kan drabba både valpar och även vuxna hundar.
Valpsjuka är mycket smittsamt och sprider sig via sekret från ögon, näsa,
saliv, urin och avföring.
Valpsjuka finns i två former:
Katarral form som skadar slemhinnor och ger feber med rinnande ögon och
näsa samt hosta, kräkningar och diarré.
Nervös form ger hjärnhinneinflammation och leder ofta till stelhet och kramper
hos hunden.
Behandling mot valpsjuka finns inte och prognosen för en hund som drabbas
är mycket dålig.
Men med flitig och noggrann vaccinering är valpsjuka mycket ovanlig i
Sverige.

KENNELHOSTA
Kennelhosta är ett samlingsnamn på ett flertal virus, bakterier och
mykoplasmer. Man kan utav den anledningen inte skydda sig helt genom
vaccinering, men symptomen blir oftast betydligt mildare om djuret är
vaccinerad.
Symptomen man ser är ofta kraftig skrällande hosta. I samband med hostan
ser man även slemmiga kräkningar.
Hunden kan även bli matt och hängig.
Kennelhosta kan i vissa fall övergå till lunginflammation, då är veterinärvård
ett måste.
Men i vanliga fall är det vila som gäller.
Eftersom att kennelhosta smittar lätt bör man isolera en sjuk hund tills den
tillfrisknat.

LEPTOSPIROS
Leptospiros orsakas utav bakterier. Leptospirossmitta kan även överföras till
människor och smittar genom urinet.
Efter en infektionen kan bakterier finnas kvar i urinen i upp till ett år.
En smittad hund kan få skador på både lever och njurar.
Vilket då ofta resulterar i feber, ökad törst, kräkningar med förekommande sår
och blödningar i slemhinnor.
Behandlingen av Leptospiros består utav en lång antibiotikabehandling samt
vätske- och blodterapi.

Behöver du boka tid för vaccination?
Kontakta Järfälla Djurklinik på 08-6130000 eller
info@jarfalladjurklinik.se